Geocultural data Storvreta Uppsala kommun

Fyndplats (194)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Plats för bronsåldersfynd, intill N spetsen av ett stenblock, 4x3 m och 1,5 m h. Denna punkt ligger i dag i NV kanten av en grusgång, NÖ-SV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Storvreta

Storvreta (3)

? ?

Geocultural data Storvreta

Bytomt/gårdstomt (167)

Källargrund, 5 x 3 m (Ö-V) och 0,5 m djup. Ingrävd i Ö kanten av sluttning. Fylld med 0,5-1,0 m […]

Geocultural data Storvreta

Runristning (57)

Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar