Geocultural data Storvreta Uppsala kommun

Bytomt/gårdstomt (167)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Källargrund, 5 x 3 m (Ö-V) och 0,5 m djup. Ingrävd i Ö kanten av sluttning. Fylld med 0,5-1,0 m stora stenar. Kan av rumsliga skäl knytas till numera rivna byggnader från 1800- och 1900-talet omkring 20 m österut.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Storvreta

Stensättning (291)

Stensättning, rundad, 7,5×6 m stor och 0,4 m hög. Kantkedja i öster , norr och nordväst av 0,2-0,8 m stora […]

Geocultural data Storvreta

Stensättning (320)

Stensättning, rundad, 4,8×3,5 m stor och 0,4 m hög. Kantkedja av något glest lagda stenar, 0,4-0,8 m stora och 0,2-0,3 […]

Geocultural data Storvreta

Storvreta kapell

Storvreta kapell är en kyrkobyggnad i Storvreta i Uppsala stift. Den hör till Ärentuna församling som ingår i Vattholma pastorat. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar