Geocultural data Storvreta Uppsala kommun

Bytomt/gårdstomt (199)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bytomt (Storvreta), ca 305x30-110 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning enligt storskifteskartan över Storvreta by från år 1763. Bebyggd. Stora delar av området bestod av ett villaområde år 1952. Äldsta skriftliga belägg, "jöns j dygrewreten" från år 1462, "Mickil i vreta" från år 1490 och "Storwreta i gamel Upsala" från år 1635. (Annan inventering 2017, lst dnr 436-3201-17)

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Storvreta

Fyndplats (194)

Plats för bronsåldersfynd, intill N spetsen av ett stenblock, 4×3 m och 1,5 m h. Denna punkt ligger i dag […]

Geocultural data Storvreta

STORVRETA KAPELL (2)

? ?

Geocultural data Storvreta

Runristning (57)

Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar