Beskrivning

Storvreta kapell är en kyrkobyggnad i Storvreta i Uppsala stift. Den hör till Ärentuna församling som ingår i Vattholma pastorat. Kapellet är en utbyggnad till församlingshemmet i Storvreta som inrymmer pastorsexpedition och kansli för Vattholma pastorat. Byggnadskomplexet ligger strax väster om Fyrisån omkring en mil norr om Uppsala.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (1035)
269
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (1035)
251
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Storvreta

Runristning (57)

Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. […]

Geocultural data Storvreta

Gravfält (58)

Gravfält, 150×90 m (NV-SÖ), bestående av ca 40 fornlämningar, varav 5 högar och 35 runda stensättningar. Högarna är 6-11 m […]

Geocultural data Storvreta

Bytomt/gårdstomt (167)

Källargrund, 5 x 3 m (Ö-V) och 0,5 m djup. Ingrävd i Ö kanten av sluttning. Fylld med 0,5-1,0 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar