Geocultural data Norrtälje

Stensättning (191)

Stensättning, rundad, övertorvad, bestående av 0,3-0,6 m st stenar. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3665-2016)

Geocultural data Norrtälje

Boplats (118)

Boplats, 45×20 m (NO-SV), bestående av 1 husgrundterrass med 33 stolphål, 5 gropar, 3 kulturlager, 2 härdar, 1 väggränna, rester […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (107)

Gravfält, ca 40×20 m (NO-SV). Vid arkeologisk förundersökning år 2011 totalavbanades gravfältet och 11-14 gravar, 7 härdar, 1 benlager, samt […]

Geocultural data Norrtälje

Vägmärke (108)

Milstolpe, grå granit, nu 1 m h, 0,3-0,5 m br och 0,1 m tj medprofilerad bas, avsmalnande uppåt och med […]

Geostory Norrtälje

Färsna gård

Två kilometer från Norrtälje stad ligger Färsna gård. Hit är du välkommen för att strosa omkring i den vackra naturen […]

Geocultural data Norrtälje

Hägnad (38)

1) Stensträng, 43 m l (V 10cg N-Ö 10cg S) intill 3 m br och 0,3 mh, bestående av 0,3-1 […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (62)

1) Fornlämningsliknande bildning, 12-14 m diam och 1-1,3 m h. Lättövertorvad med i ytan mycket talrika 0,3-1,5 m st stenar […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (58)

1) Stensträng, 43 m l (V 10cg N-Ö 10cg S) intill 3 m br och 0,3 mh, bestående av 0,3-1 […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (57)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Norrtälje

Röse (47)

Röse?, 9 m diam och 0,7 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,6m st stenar. Kantkedja?, 0,3-0,4 m h av […]

Geocultural data Norrtälje

Konditori DC-3

Konditori DC-3 var ett kafé som var inrymt i en Douglas DC-3, som stod vid societetsparken i Norrtälje. Kaféet invigdes […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (60)

1) Fornlämningsliknande bildning, 12-14 m diam och 1-1,3 m h. Lättövertorvad med i ytan mycket talrika 0,3-1,5 m st stenar […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (80)

Gravfält, 110×15-35 m (NNÖ-SSV) bestående av minst 13fornlämningar, varav 1 något osäker. Dessa utgöres av 5 högar, 3runda stensättningar och […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (79)

Gravfält 65×40 m (N–S) bestående av 5 högar, ca 21 rundastensättningar och 1 rektangulär stensättning. Högarna är 5-12 mdiam och […]

Geocultural data Norrtälje

Grav – uppgift om typ saknas (5)

Enligt nedanstående uppteckning har ett gravfält borttagits vidgrustäkt inom detta område. I kvarvarande, utsparkade rester synsinga säkra tecken på fornlämningar […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (78)

Gravfält, 60×55 m (NÖ-SV), bestående av 28 fornlämningar. Dessautgöres av 11 högar och ca 17 runda stensättningar. Högarna är5-12 diam […]

Geocultural data Norrtälje

Vägmärke (101)

Milstolpe, granit, 1,4 m h, 0,5 m br vid basen (N 10cg Ö-S 10cg V)och 0,22 m tj. Avsmalnande uppåt, […]