Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Fossil åker (61)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Röjningsröseområde, ca 100x90 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 röjningsrösen samt 2 strängar av röjningssten. Röjningsrösena har bedömts vara av äldre karaktär och odling är inte belagd i det historiska kartmaterialet. Den Ö-ligaste strängen med röjningssten kan vara en avgränsning mot en yngre åker som legat Ö om denna, det området är idag bebyggt. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3665-2016)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (88)

Fornlämningsliknande lämning. Utgörs av sentida dumphög/tipp. Antikvarisk bedömning ändrad efter ändringsanmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län. (RAÄ dnr 326-4311-2012) Äldre […]

Geocultural data Norrtälje

Begravningsplats (4)

Begravningsplats, ungefärligt läge enligt karta från tidigt 1800-tal (trol. 1813). Området utgjorde enligt denna ”Invigd kyrkogård för Landtvärnet under sista […]

Geocultural data Norrtälje

Flygfältet, Norrtälje

Flygfältet är ett bostadsområde i Norrtälje, söder om Norrtälje sportcentrums fotbollsplaner. Det var en gång i tiden ett flygfält, men […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar