Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Hägnad (38)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1) Stensträng, 43 m l (V 10cg N-Ö 10cg S) intill 3 m br och 0,3 mh, bestående av 0,3-1 m st stenar, i V delen delvis i tvåskrift.Begränsar tidigare odlad mark N härom åt S. 5 mN omstensträngens mitt ligger ett fornlämningsliknande 2)röjningsröse, 9 m diam och 0,3 m h, bestående av relativt jämnastenar, 0,2-0,6 m st. Båda lämningarna härrör från sentidaodling. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (15)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (24)

1) Stensättning (?), rund, 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad medtvå 0,5-0,9 m st stenar samt ett par […]

Geocultural data Norrtälje

Gränsmärke (30)

Gränssten, huggen, grå granit, 3,0 m h 0,8 m br (Ö 30cg N-V 30cgS) och 0,35 m br. Lodräta sidor […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar