Geocultural data Växjö

Stensättning (241)

Stensättning (sannolikt rösebotten), rund, 16 m i diam och 0.2-0.4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. […]

Geocultural data Växjö

Område med fossil åkermark (27)

Fossil åkermark, ca 500×75-200 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-talröjningsrösen samt 1 stensträng. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och […]

Geocultural data Växjö

Fyndplats (159)

Fyndplats för tyskt mynt i form av en silverpenning från 1200-talet. Vikt 1,83 g.

Geocultural data Växjö

Bro (33)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data Växjö

Bergkvara (gods)

Bergkvara är en herrgård och slottsruin i Växjö kommun i Kronobergs län. Historiskt sett har godset legat inom Bergunda socken, […]

Geocultural data Växjö

Borg (8)

Borgruinområde, ca 70×50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en borgruin, 20×15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m […]

Geocultural data Växjö

Slott/herresäte (2)

Slottsruinområde, ca 70×50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en slottsruin, 20×15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m […]

Geocultural data Växjö

Fyndsamling (10)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Stensättning (150)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data Växjö

Område med fossil åkermark (23)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Kronobergsbrigaden

Kronobergsbrigaden (IB 11) var en infanteribrigad inom svenska armén som verkade i olika former åren 1949–1993. Förbandsledningen var förlagd i […]

Geocultural data Växjö

Minnesmärke (44)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Växjö

Blekingebrigaden

Blekingebrigaden (IB 41) var en infanteribrigad inom svenska armén som verkade i olika former åren 1949–1991. Förbandsledningen var förlagd i […]

Geocultural data Växjö

Visma Arena

Visma Arena, tidigare Myresjöhus Arena, även kallad Växjö Arena vid internationella tävlingar, är en fotbollsarena i Växjö och hemmaarena för […]

Geocultural data Växjö

Borg (3)

Borgområde, 100-150×120-220 m (NNV-SSÖ), bestående av huvudborg och 2 förborgar. Slottsruinen, ca 75×75 m, belägen på en holme, är uppförd […]

Geocultural data Växjö

Stensättning (44)

Stensättning, undersökt och borttagen, rund, 8 m i diam och 0.3 mh. Fyllning av 0.2-0.4 m st stenar.Ställvis kantkedja, 0.1-0.2 […]