Geocultural data Växjö Växjö kommun

Bro (33)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (36)

Kolbotten, 9 m diam. Ställvis runt kanten är en ränna, ca 1 m br och intill 0.3 m dj.

Geocultural data Växjö

Fossil åker (97)

Röjningsröseområde, ca 210×35-180 m (N-S), bestående av ca 75-100 röjningsrösen. Dessa är 3-7 m diam och 0.2-0.5 m h, av […]

Geocultural data Växjö

Stensättning (241)

Stensättning (sannolikt rösebotten), rund, 16 m i diam och 0.2-0.4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar