Geocultural data Växjö Växjö kommun

Lägenhetsbebyggelse (109)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Torplämning, ca 40x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 boningshusgrund och 1 källargrund. Boningshusgrunden är 7x5 m (Ö-V) med spisröse och källargrop, 0,2 m dj. Källargrunden är 4x2,5 m (Ö-V), med väggar av kallmurad sten, intill 1,8 m h. Ingång från V.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Växjö

Stensättning (44)

Stensättning, undersökt och borttagen, rund, 8 m i diam och 0.3 mh. Fyllning av 0.2-0.4 m st stenar.Ställvis kantkedja, 0.1-0.2 […]

Geocultural data Växjö

Kolningsanläggning (36)

Kolbotten, 9 m diam. Ställvis runt kanten är en ränna, ca 1 m br och intill 0.3 m dj.

Geocultural data Växjö

Område med skogsbrukslämningar (8)

Området med skogsbrukslämningar, ca 25×20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och grunden till 1 kolarkoja. Kolbottnen är rund, 17 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar