Geocultural data Varvet

Fyndplats (80)

Fyndplats, tjocknackig flintyxa, sönderslagen i två delar. Funnenvid grävning för lekpark av Tomas Ohlin. Gåva till Ö- viksmuseum. Beskrivningen är […]

Geocultural data Varvet

Stensättning (93)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Stensättning (92)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Stensättning (91)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Röse (23)

Röse, ovalt, ca 7.5×6 m st (160-360 gon) och 0.5 m h. Stenarna är0.1-0.5 m st. I röset synes en […]

Geocultural data Varvet

Fyndplats (79)

Fyndplats för sänkessten, 13.5 cm l, 10 cm br och 3 cm tj avgnejs(?). Enligt excerpt pärmen ”funnen vid järnvägsposten […]

Geocultural data Varvet

Statligt byggnadsminne

Byggnadsminnesmärke. Centralstation, bestående av stationsbyggnadi rött tegel. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Varvet

Fartygs-/båtlämning (21)

Lämning, ca 23,4 m l och 6,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,9 m. Objektet påträffades 2016-09-27 […]

Geocultural data Varvet

ÖRNSKÖLDSVIKS STATION

Stationshuset är en kraftfull tegelbyggnad i två våningar med valmat tak, med ett på ena sidan friliggande uthus som en […]