Geocultural data Varvet Örnsköldsviks kommun

Fartygs-/båtlämning (21)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Lämning, ca 23,4 m l och 6,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,9 m. Objektet påträffades 2016-09-27 vid sjömätning utförd av Norrlands Sjöentreprenad med sjömätningsfartyget Najad. Sjöfartsverket klassificerar objektet som troligt vrak med kommentaren: Definitiv klassificering möjlig först efter ytterligare utredning. Sjöfartsverkets ärendenummer är 27562. Kommentar från SjöV: Pråm.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varvet

Statligt byggnadsminne

Byggnadsminnesmärke. Centralstation, bestående av stationsbyggnadi rött tegel. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Varvet

Stensättning (93)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Röse (23)

Röse, ovalt, ca 7.5×6 m st (160-360 gon) och 0.5 m h. Stenarna är0.1-0.5 m st. I röset synes en […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar