Geocultural data Varvet Örnsköldsviks kommun

Stensättning (91)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen är delvis odistinkt. Ytan är ojämn ochsmågropig. Något osäker fornlämning. 19 m 120 gon om nr 1 är:2) Stensättning, rest av, nu 9x4 m (ÖNÖ-VSV) och 0.3 m h.Kraftigt övermossad eller sekundärt övertorvad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. SSÖ delen är avschaktad. I kanten syns enstakaskärviga stenar. 4 m SSÖ om den avschaktade kanten av nr 2börjar vägslänten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varvet

ÖRNSKÖLDSVIKS STATION

Stationshuset är en kraftfull tegelbyggnad i två våningar med valmat tak, med ett på ena sidan friliggande uthus som en […]

Geocultural data Varvet

Stensättning (92)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Statligt byggnadsminne

Byggnadsminnesmärke. Centralstation, bestående av stationsbyggnadi rött tegel. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar