Geocultural data Varvet Örnsköldsviks kommun

Röse (23)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Röse, ovalt, ca 7.5x6 m st (160-360 gon) och 0.5 m h. Stenarna är0.1-0.5 m st. I röset synes en hällkista ha legat, ca 4x1 m st(160-360 gon). Denna utgöres idag av en grop 4x1 m st (160-360gon) och 0.3 m dj, vari utmed NÖ långsidan två kvarståendehällar finnes, 1-1.2 m l, 0.1-0.5 m h och 0.2-0.3 m tj. Igropens centrala del ligger två flatstenar, 0.5-0.7 m st. Ianslutning till rösets kanter är enstaka utkastade stenar.Övermossat. 16 m VSV om röset är en stensamling, 3 m diam och0.4 m h, av 0.3-1 m st stenar. Möjligen en stensättning.Sannolikast dock sammanhängade med tidigare stenbrott i området(se fotokartan). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Sidenbladh, K, 1865. Olsson, E, 1910. Nr 9 på översiktskartan.Raä:s inv. 1961. Ca 90 m 280 gon om väg (180-380 gon). På mindre avsats av mot Ö sluttande moränhöjd. Skogsmark,blandskog. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varvet

Fartygs-/båtlämning (21)

Lämning, ca 23,4 m l och 6,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,9 m. Objektet påträffades 2016-09-27 […]

Geocultural data Varvet

Stensättning (92)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Fyndplats (79)

Fyndplats för sänkessten, 13.5 cm l, 10 cm br och 3 cm tj avgnejs(?). Enligt excerpt pärmen ”funnen vid järnvägsposten […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar