Geocultural data Varvet Örnsköldsviks kommun

ÖRNSKÖLDSVIKS STATION

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Stationshuset är en kraftfull tegelbyggnad i två våningar med valmat tak, med ett på ena sidan friliggande uthus som en liten paviljong i tegel med pulpettak, allt sammanbundet av stationshusets långsträckta skärmtak på trästolpar, som bildar en arkad mot spåren. Stationshuset har drag av såväl nyrenässans som nygotik. Interiört, i vestibulen mot gatan, är stora delar av den ursprungliga fasta inredningen bevarad. Även delar av den ursprungliga inredningen i väntsalen finns kvar. Byggnaden är en av Folke Zettervalls tidigare stationsbyggnader och visar i sin välbevarade tegelarkitektur med assymetrisk gatufasad hur ett modernare formspråk börjar avlösa en mer traditionell arkitektursyn. Stationen är en av få i landet med det ursprungliga, sammanbyggda plattformstaket på stamplattformen bevarat. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2003-12-29, Dnr 432-14490-03

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varvet

Fartygs-/båtlämning (21)

Lämning, ca 23,4 m l och 6,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,9 m. Objektet påträffades 2016-09-27 […]

Geocultural data Varvet

Stensättning (92)

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen […]

Geocultural data Varvet

Röse (23)

Röse, ovalt, ca 7.5×6 m st (160-360 gon) och 0.5 m h. Stenarna är0.1-0.5 m st. I röset synes en […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar