Geocultural data Varvet Örnsköldsviks kommun

ÖRNSKÖLDSVIKS STATION

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Stationshuset är en kraftfull tegelbyggnad i två våningar med valmat tak, med ett på ena sidan friliggande uthus som en liten paviljong i tegel med pulpettak, allt sammanbundet av stationshusets långsträckta skärmtak på trästolpar, som bildar en arkad mot spåren. Stationshuset har drag av såväl nyrenässans som nygotik. Interiört, i vestibulen mot gatan, är stora delar av den ursprungliga fasta inredningen bevarad. Även delar av den ursprungliga inredningen i väntsalen finns kvar. Byggnaden är en av Folke Zettervalls tidigare stationsbyggnader och visar i sin välbevarade tegelarkitektur med assymetrisk gatufasad hur ett modernare formspråk börjar avlösa en mer traditionell arkitektursyn. Stationen är en av få i landet med det ursprungliga, sammanbyggda plattformstaket på stamplattformen bevarat. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2003-12-29, Dnr 432-14490-03

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varvet

Fyndplats (80)

Fyndplats, tjocknackig flintyxa, sönderslagen i två delar. Funnenvid grävning för lekpark av Tomas Ohlin. Gåva till Ö- viksmuseum. Beskrivningen är […]

Geocultural data Varvet

Röse (23)

Röse, ovalt, ca 7.5×6 m st (160-360 gon) och 0.5 m h. Stenarna är0.1-0.5 m st. I röset synes en […]

Geocultural data Varvet

Fyndplats (79)

Fyndplats för sänkessten, 13.5 cm l, 10 cm br och 3 cm tj avgnejs(?). Enligt excerpt pärmen ”funnen vid järnvägsposten […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar