Geocultural data Varvet Örnsköldsviks kommun

Stensättning (92)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning eller rösebotten(?), närmast rund, 8 m diam och0.2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning(?) av nu endast kännbarastenar. Begränsningen är delvis odistinkt. Ytan är ojämn ochsmågropig. Något osäker fornlämning. 19 m 120 gon om nr 1 är:2) Stensättning, rest av, nu 9x4 m (ÖNÖ-VSV) och 0.3 m h.Kraftigt övermossad eller sekundärt övertorvad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. SSÖ delen är avschaktad. I kanten syns enstakaskärviga stenar. 4 m SSÖ om den avschaktade kanten av nr 2börjar vägslänten. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Sidenbladh, K, 1865. Raä:s inv. 1961. 44 m SSV om villa. 54 m 70 gon om vägdelning. 12 m SSV om hörn avtennisbana. Svagt SÖ-sluttande sandmark. Tallskogsbeväxt impediment mellantomtmark och väg. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Varvet

Fyndplats (79)

Fyndplats för sänkessten, 13.5 cm l, 10 cm br och 3 cm tj avgnejs(?). Enligt excerpt pärmen ”funnen vid järnvägsposten […]

Geocultural data Varvet

Röse (23)

Röse, ovalt, ca 7.5×6 m st (160-360 gon) och 0.5 m h. Stenarna är0.1-0.5 m st. I röset synes en […]

Geocultural data Varvet

Fartygs-/båtlämning (21)

Lämning, ca 23,4 m l och 6,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,9 m. Objektet påträffades 2016-09-27 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar