Geocultural data Uppsala

Kyrka/kapell (7)

Kyrka med medeltida kyrktomt

Geocultural data Uppsala

Runristning (21)

Runstensfragment. Tre fragment av U 980 förvaras enl UR i vapenhuset.

Geocultural data Uppsala

Träskulptur, madonna

* enligt Andersson A 1980 s 245 f av sachsiskt ursprung – jfr Tångeberg P 1986 s 153

Geocultural data Uppsala

Runristning (20)

Runsten, av ljusgrå granit, 1,3 m h, 1,3 m br (N-S) och 0,3 m tj. Ornamentiken ej fullbordad. Runor saknas. […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala kyrka (3)

Kyrkan från söder. Teckning av Adolf Johan Marcks von Würtenberg, 10 juni 1771. Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala kyrka (2)

Gamla Uppsala kyrka är belägen på en historisk plats med förhistoriska anor. Åren 1164 till cirka 1273 var Gamla Uppsala […]

Geocultural data Uppsala

Skolresor från Köping till gamla Uppsala, år 1922 (1). Fotograf KJ Österberg.

Skolresor från Köping till gamla Uppsala, år 1922 (1). Fotograf KJ Österberg. Köpings museum

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (5)

Grav- och boplatsområde, ca 60 x 35 m (N-S). Vid en arkeologisk undersökning 2006, föranledd av dragning av ledningar för […]

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (88)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Brunn/kallkälla (4)

Brunn, igenfylld, nu i form av en grop, 4 m diam och 0,2-0,3 m djup. Har varit förbunden med Raä […]

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande lämning (38)

Boplatslämningar i form av sten- och tegelsamlingar, krukskärvor, brända och obrända ben, kol m m. Dessutom påträffades ett skelett. Fynden […]

Geocultural data Uppsala

Boplats (91)

Boplatslämningar i form av sten- och tegelsamlingar, krukskärvor, brända och obrända ben, kol m m. Dessutom påträffades ett skelett. Fynden […]