Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Kyrka/kapell (7)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Kyrka med medeltida kyrktomt

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
UlfE
Vandrare (1060)
129
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Universitetsinstitution

Den tre våningar höga putsade stenbyggnaden härstammar i sina äldsta delar från 1300- eller 1400-talet och är därmed en av […]

Geocultural data Uppsala

Kvarnbron

Byggnad Odaterad

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (144)

Bytomt, uppgift om, 160 x 55-85 m (NÖ-SV) + 180 x 70-115 m (NV-SÖ). Synliga lämningar finns i den V […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar