Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Boplats (91)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplatslämningar i form av sten- och tegelsamlingar, krukskärvor, brända och obrända ben, kol m m. Dessutom påträffades ett skelett. Fynden gjordes vid ledningsdragning under antikvarisk kontroll. Schakten drogs med början V och S om prästgården, österut, S om redskapsboden till ca 60 m längs S kyrkogårdsmuren. Boplatslämningarna ligger inom gränslinjebestämt område. 1973 påträffades Som prästgården vid ledningsgrävning och därpå följande undersökningar tre båtgravar och resterna efter en fjärde. I en var en kvinna gravlagd. Dessutom en hästgrav. Vikingatid. Något tidigare hade vid schaktningen vid den f d likboden påträffats rester av båtgravar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
UlfE
Vandrare (1060)
129
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Årstakyrkan (2)

? ?

Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrka (4)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Ben av ben bränt (13)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar