Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Tegel (Taktegel) (2)

Historiska museet

Beskrivning

Objekt/föremål Undated

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

DOMKAPITELHUSET

Byggnadens nedre partier mot S:t Eriksgränd har rester av medeltida tvåvåningslängor med handelsbodar i bottenvåningen. Byggnadens övriga partier samt fasaderna […]

Geocultural data Uppsala

Lägenhetsbebyggelse (47)

Sannolik källargrund tillhörande backstuga med belägg i storskifteskarta från år 1763. 4×2,5 m (innermått), anlagd mellan block i N och […]

Geocultural data Uppsala

Färdväg (13)

Stig? Hålväg? Mycket osäker bedömning. Ca 50 m l, 2 m br och 0,2 m dj. Registrerad i samband med […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar