Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Skolresor från Köping till gamla Uppsala, år 1922 (1). Fotograf KJ Österberg.

Köpings museum

Beskrivning

Skolresor från Köping till gamla Uppsala, år 1922 (1). Fotograf KJ Österberg. Köpings museum

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
UlfE
Vandrare (1060)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrka (8)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Kulturlager, (2)

Kontext skapad från MIS

Geocultural data Uppsala

Stensättning (315)

Stensättningar och skålgropsförekomster undersökta och borttagna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Köpings museum

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar