Geocultural data Norrtälje

Spöket (3)

Spöket. Ordet spöke syftade vanligen p…

Geocultural data Norrtälje

Skogsrået (10)

Skogsrået (skogsfru, skogssnuva) som va…

Geocultural data Norrtälje

NORRTÄLJE TINGSRÄTT

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Det ursprungliga tingshuset är uppfört i en våning med inredd vind och vilar […]

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (8)

Minnessten, huggen grå granit, 2,35 m h, 0,6-0,85 m br (VNV-ÖSÖ)och 0,2 m tj. På NNÖ sidan är i ett […]

Geocultural data Norrtälje

Fartygs-/båtlämning

Resterna efter en mindre fartygslämning. Klinkbyggd ca 4,6 meter lång och 1,2 meter bred. Lämningen är hopfogad med kopparspik. I […]

Geocultural data Norrtälje

Stadslager

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Tillägg: Vid arkeologisk undersökning i […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (24)

1) Stensättning (?), rund, 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad medtvå 0,5-0,9 m st stenar samt ett par […]

Geocultural data Norrtälje

Plats med tradition (2)

1) Avrättningsplats enligt karta, nämnd under nr 25. Den bör havarit belägen på ryggen SÖ om gamla vägen, dock ej […]

Geocultural data Norrtälje

Lägenhetsbebyggelse (7)

Torp, ca 60×40 m (ÖNÖ- VSV). Vid förundersökning 2010 framkom spår av torpbebyggelse från 1900-talets första hälft i form av […]

Geocultural data Norrtälje

Lägenhetsbebyggelse (6)

Torplämning, ca 70×35 m (NV-SÖ), bestående av plats för boningshus och markröjda ytor. Påträffad vid specialinventering 2003. (Dnr 351-766-2003)

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (21)

Område med röjningsrösen 80×70 m (NNÖ-SSV) enligt markering på ortofotokartan.

Geocultural data Norrtälje

Vägmärke (17)

Milstolpe, ljusgrå gnejs, 1,15 m h 0,25-0,5 m br (N 35cg Ö-S 35cgV) och 0,2 m tj med profilerad bas […]

Geocultural data Norrtälje

Haga

Arholma 1:11, Haga från sydväst. Stockholms läns museum

Geocultural data Norrtälje

NORRTÄLJE TINGSRÄTT (2)

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Det ursprungliga tingshuset är uppfört i en våning med inredd vind och vilar […]

Geocultural data Norrtälje

RÅDHUSET (3)

Som så många andra städer längs östkusten brändes Norrtälje av ryssarna 1719. Ett nytt rådhus av timmer påbörjades först 1726 […]