Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Stensättning (24)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1) Stensättning (?), rund, 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad medtvå 0,5-0,9 m st stenar samt ett par 0,2 m st stenar synliga iytan. Utanför S kanten en rad med 0,4-1,2 m st stenar (Ö-V),0,2-0,4 m h. Beväxt med en ask och en lönn. 8 m V 5cg S om nr 1och 3 m S om tomtgräns är 2) Stensättning (?), närmast rund, 6 mdiam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka, 0,2-0,6 m ststenar. Något ojämn och oklar begränsning. Beväxt med ettstortrönnbuskage. 2 m ÖSÖ om nr 1 och 8 m S 20cg Ö om ovannämndatomthörn är 3) Älvkvarnsförekomst i fast häll, bestående av 1älvkvarn, 10 cm diam och 3 cm dj. Den är belägen i N delen avkrönytan på en mycket flackt välvd häll,synligen 5x2 m (N-S) menmed fortsättning i slänt åt S. Skålgropen har mycket jämnslipadbotten och verkar helt autentisk. Med tanke på den starka sentidaåverkan inom området får samtliga fornlämningar avses någotosäkra. På backens N del syns ännu rester efter f Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Okänd
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Gamla brandstationen

År 1900 stod brandstationen på Lilla Brogatan 4 färdig att tas i bruk. En större brand år 1879 hade på […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (193)

1) Röse, tämligen flackt och stensättningsliknande, 8 m diam och0,6 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Till […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (26)

Gravfält 130×30-50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av c:a 20 fornlämningar.Dessa utgöres av 13 högar och c:a 7 runda stensättningar varav 2osäkra. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar