Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Minnesmärke (8)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Minnessten, huggen grå granit, 2,35 m h, 0,6-0,85 m br (VNV-ÖSÖ)och 0,2 m tj. På NNÖ sidan är i ett nedsänkt, ovalt, putsat fälttexten: MINNE AFSKEPPSREDARENFRANS LUNDMANAF TACKSAMMAARBETARE1898Texten är förgylld. Stenen är med betong ochjärnklumpar fäst på ett fundament av gråsten i markytan. Denomges av två parksoffor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Okänd
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fartygs-/båtlämning

Resterna efter en mindre fartygslämning. Klinkbyggd ca 4,6 meter lång och 1,2 meter bred. Lämningen är hopfogad med kopparspik. I […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (5)

Stensättning, oregelbundet rund, 4 m i diam och 0,2 m h. Delvisövermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I stensättningensyttre […]

Geocultural data Norrtälje

Förråd (5)

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar