Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Fossil åker (22)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Fossil åker, ca 70x35 m (Ö-V), bestående av 1 åker och 4 röjningsrösen samt åkerhak och en eventuell terrasskant. I V delen är den fossila åkerytan, ca 13x5-8 m stor (Ö-V). Den begränsas i S av ett åkerhak och i V av en mindre terrasskant, intill 0,1 m h, möjligen av yngre karaktär. Röjningsrösena har bedömts vara av äldre karaktär och odling är inte belagd i det historiska kartmaterialet. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3665-2016)

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (4964)
186
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Stadslager (14)

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under […]

Geocultural data Norrtälje

Fornborg

Fornborg, ca 140×80 m (ÖNÖ-VSV) (= borgbergets utsträckning, se skiss i inskannat bokuppslag under Referenser). Begränsad av högt stup i […]

Geocultural data Norrtälje

Gränsmärke (15)

Gränsmärke, 2,5 m diam och 0,4 m h, utgörs av postament, närmast runt, bestående av 0,6-0,8 m st, delvis huggna […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar