Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Begravningsplats (4)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Begravningsplats, ungefärligt läge enligt karta från tidigt 1800-tal (trol. 1813). Området utgjorde enligt denna "Invigd kyrkogård för Landtvärnet under sista kriget", d.v.s. 1808-09 års krig. Det var redan då bebyggt med stadens brandvaktsboställe. Området upptages nu av två bilverkstäder, bensintank och del av Stockholmsvägen. Det är möjligt att gravar kan finnas kvar mellan vägen och husen, bl.a. i en gräsbeväxt remsa mellan asfaltgårdenoch vägen. Fynd av skelett har gjorts vid vägbygge, däremot veteligen ej vid uppförande av verkstäderna.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Okänd
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Skolbyggnad (21)

? ?

Geocultural data Norrtälje

Lägenhetsbebyggelse (12)

Torplämning, ca 70×35 m (NV-SÖ), bestående av plats för boningshus och markröjda ytor. Påträffad vid specialinventering 2003. (Dnr 351-766-2003) Tillägg […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (62)

1) Fornlämningsliknande bildning, 12-14 m diam och 1-1,3 m h. Lättövertorvad med i ytan mycket talrika 0,3-1,5 m st stenar […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar