Geocultural data Herräng

Herräng (3)

Herräng er et tettsted i Norrtälje kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige. I 2010 hadde tettstedet 422 […]

Geocultural data Herräng

Fartygs-/båtlämning (35)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Geocultural data Herräng

Regnemaskin

Kroppen til regnemaskinen er i grønt metall. På venstre side finnes det en spak. På høyre side er det to […]

Geocultural data Herräng

Gruvhål (15)

1) GruvområdeInlagt av LMV. Inget namn. Beskrivning saknas OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Swedish […]

Geostory Herräng

Skolorna i Herräng

Det är tidig morgon, riktigt tidig. Klockan är bara fem. Det är kallt i rummet och det känns skönt att […]

Geostory Herräng

Fiskodlingen (Herräng)

Här berättar Ing-Marie Carlson om Herrängs fiskodling där hennes pappa Sven Jansson jobbade. Min pappa Sven Jansson hade hand om […]

Geostory Herräng

Lämningar efter första och andra världskrigen

Längst borta vid Fiskalillhälla går stigarna som bär mot hamnen. Till vänster går stigen förbi lämningar som finns efter ett […]

Geostory Herräng

Sjukstugan vid Udden

Vi står nu vid den plats där sjukstugan vid Uddhamn låg. Den byggdes 1907 och var i bruk till 1939 […]

Geostory Herräng

Sjukstugan (Herräng)

Vi står nu vid den plats där sjukstugan vid Uddhamn låg. Den byggdes 1907 och var i bruk till 1939 […]

Geostory Herräng

Slipen vid Uddhamn

Det är sommar 1914 och här vid Uddhamn har det samlats många människor- barn, unga, vuxna och gamla för att […]

Geostory Herräng

Glittergruvan

Bara namnet är magiskt! Den vackra färgen på gruvans vatten beror på de mineraler som finns just här- koppar, zink […]

Geostory Herräng

Båthus och sjöbodar vid Fiskalillhälla

Vi står nu vid båthusen och sjöbodarna vid Fiskalillhälla. Många familjer hade en egen roddbåt när de var ute o […]

Geostory Herräng

Järnbruket i Herräng

På den här platsen låg järnbruket med sina två masugnar. Nu ligger Roslagsgjuteriet här och järnbrukets byggnader är klädda med […]

Geostory Herräng

Uddhamn

Vi står nu mitt i det forna arbetarkvarteret som kallades Udden i folkmun. Här sjöd det av liv i de […]

Geocultural data Herräng

Herräng (2)

Eknäsgruvan (fornlämningsnummer, RAÄnr 0036:356). Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Herräng

Eknäsgruvan, Gruvhål

Gruvhål, vattenfyllt, ca 100×60 m (NNÖ-SSV). I gruvan ingår även en äldre anläggning kallad Jacobigruvan. Karta över gruvområdet finns som […]

Geocultural data Herräng

Skyttuddsgruvan, Gruvhål

Gruvhål, ca 20 n diam. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Swedish National Heritage Board

Geocultural data Herräng

Byggnad annan (11)

Bruksområde, bestående av 1) Äldre industridel med sammanbyggdategelhus, från S anrikningsverk, sinterverk, masugn, maskinhusoch gjuteri. Byggnader av tidig 1900-talstyp, numera […]