Geocultural data Herräng

Herräng (3)

Herräng er et tettsted i Norrtälje kommune i Stockholms län i landskapet Uppland i Sverige. I 2010 hadde tettstedet 422 […]

Geocultural data Herräng

Fartygs-/båtlämning (35)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Geocultural data Herräng

Regnemaskin

Kroppen til regnemaskinen er i grønt metall. På venstre side finnes det en spak. På høyre side er det to […]

Geocultural data Herräng

Gruvhål (15)

1) GruvområdeInlagt av LMV. Inget namn. Beskrivning saknas OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Swedish […]

Geostory Herräng

Skolorna i Herräng

Det är tidig morgon, riktigt tidig. Klockan är bara fem. Det är kallt i rummet och det känns skönt att […]

Geostory Herräng

Fiskodlingen (Herräng)

Här berättar Ing-Marie Carlson om Herrängs fiskodling där hennes pappa Sven Jansson jobbade.

Geostory Herräng

Lämningar efter första och andra världskrigen

Längst borta vid Fiskalillhälla går stigarna som bär mot hamnen. Till vänster går stigen förbi lämningar som finns efter ett […]

Geostory Herräng

Sjukstugan vid Udden

Vi står nu vid den plats där sjukstugan vid Uddhamn låg. Den byggdes 1907 och var i bruk till 1939 […]

Geostory Herräng

Sjukstugan (Herräng)

Vi står nu vid den plats där sjukstugan vid Uddhamn låg. Den byggdes 1907 och var i bruk till 1939 […]

Geostory Herräng

Slipen vid Uddhamn

Det är sommar 1914 och här vid Uddhamn har det samlats många människor- barn, unga, vuxna och gamla för att […]

Geostory Herräng

Glittergruvan

Bara namnet är magiskt! Den vackra färgen på gruvans vatten beror på de mineraler som finns just här- koppar, zink […]

Geostory Herräng

Båthus och sjöbodar vid Fiskalillhälla

Vi står nu vid båthusen och sjöbodarna vid Fiskalillhälla. Många familjer hade en egen roddbåt när de var ute o […]

Geostory Herräng

Järnbruket i Herräng

På den här platsen låg järnbruket med sina två masugnar. Nu ligger Roslagsgjuteriet här och järnbrukets byggnader är klädda med […]

Geostory Herräng

Uddhamn

Vi står nu mitt i det forna arbetarkvarteret som kallades Udden i folkmun. Här sjöd det av liv i de […]

Geocultural data Herräng

Herräng (2)

Eknäsgruvan (fornlämningsnummer, RAÄnr 0036:356). Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Herräng

Eknäsgruvan, Gruvhål

Gruvhål, vattenfyllt, ca 100×60 m (NNÖ-SSV). I gruvan ingår även en äldre anläggning kallad Jacobigruvan. Karta över gruvområdet finns som […]

Geocultural data Herräng

Skyttuddsgruvan, Gruvhål

Gruvhål, ca 20 n diam. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Swedish National Heritage Board

Geocultural data Herräng

Byggnad annan (11)

Bruksområde, bestående av 1) Äldre industridel med sammanbyggdategelhus, från S anrikningsverk, sinterverk, masugn, maskinhusoch gjuteri. Byggnader av tidig 1900-talstyp, numera […]