Beskrivning

Bara namnet är magiskt! Den vackra färgen på gruvans vatten beror på de mineraler som finns just här- koppar, zink och järnmalm Den var i drift under större delen av 1800 talet och har en ort, en vertikal gång, som sammanbinder den med Eknäsgruvan, Herrängs största gruva, på 125 meters nivå. Här finns också en källa med gott och tjänligt dricksvatten. Hitta pumpen och ta ett smakprov. Järnhalten dominerar. Marken här är karg och flera stenar har utfällning av svavelhaltiga mineraler. Runt om är växtligheten mer frodig. Det berättas att här förvarade man smuggelgods främst sprit och cigaretter. Omsorgsfullt gömde man flaskor och lådor med cigaretter bland stenarna. Detta gods kom med båtar från andra länder. Herrängsborna såg när en sådan båt anlänt för i samhället syntes och hördes röster som talade ett annat språk. Hur och vem som förmedlade smuggelgodset är en väl bevarad hemlighet än idag. Ibland hittade barnen någon flaska eller något cigarettpaket och sprang hem med det. Det skapade irritation och var inte berömvärt. Ibland bubblar det på vattenytan här. Sjöodjur? Kanske, men oftast är det amatördykare under ytan. Det fanns en Linbana från Glittergruvan via Kärrgruvan till gamla Anrikningsverket. Fundament och järnvajrar vittnar om detta.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Karin Svantesson
Vandrare (421)
6
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Herräng

Gruvhål (8)

Gruvhål, ca 10 m diam vattenfyllt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Herräng

Gruvområde (14)

Glittergruvan, 2 hål ca 40×30 resp, ca 30×10 m (Ö-V) stora. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig […]

Geocultural data Herräng

Gruvhål (3)

1) GruvområdeInlagt av LMV benäms Klintgruvan. Beskrivning saknas Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Kulturcirkeln i Herräng

Kulturcirkeln i Herräng

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar