Beskrivning

Här berättar Ing-Marie Carlson om Herrängs fiskodling där hennes pappa Sven Jansson jobbade. Min pappa Sven Jansson hade hand om verksamheten där man kläckte fram gäddyngel på Herrängs fiskodling från 1957-1971. Det krävde stor omsorg och mycket passning. Vuxna gäddor fångades i ryssjor i slutet av april eller början på maj ( beroende på vädret). Det var ungefär trettio Herrängsbor som hjälpte till med gäddfisket. 1964 fångades en gädda på 13 kg. Gäddorna måste vara levande och fångades en stor gädda kunde det hända att jag som barn fick sätta mej på gäddan och hålla ned den så den inte hoppade ur roddbåten. För att få rommen befruktad, klämdes hongäddorna på rom och hangäddorna på mjölke ned i en hink med vatten som sedan rördes om med en svanfjäder. Rommen hälldes i glasen som sitter på ställningar i lokalen. I glasen måste vattnet cirkulera hela tiden. En pump tog in vatten från viken utanför. Om det blev strömlöst var det inte roligt för pappa Sven för då var han tvungen att handpumpa vattnet för att hålla igång cirkulationen. Rommen kläcktes efter ca 14 dagar. De nykläckta ynglen hade en gulsäck som de lever av den första tiden och när den är förbrukad började de äta varandra. Ynglen placerades i nätkorgar i bassängerna och i dessa lade man enris som de kunde gömma sig i. Ca 10 dagar efter kläckning var ynglen redo för utplantering. Temperaturen i sjön kontrollerades dagligen och när den visade 12-13 grader var det dags. Ynglen hälldes över i mjökflaskor och fördes med båt ut till vassvikar utanför Herräng. En del yngel såldes till andra fiskevårdsföreningar bl.a Hallstavik,Raggarön,Vettershaga, Ljusterö,Singö och Mörtö. Sven fick lägga mycket tid på fiskodlingen. Först på morgonen före jobbet på bruket, sedan på matrasten och på kvällen efter jobb och middag för att se till att cirkulationen fungerade. Det var också viktigt att plocka bort obefuktade och döda ägg för annars kunde all rom i det glaset gå förlorat. Det blev många timmar under en och en halv månad. I mitten av juni var alla ynglen utplanterade och då fick Sven lite mer fritid. Arvodet för skötsel av fiskodlingen fastställdes.på årsmötet 1961 till 275 kronor i fast arvode och 60 öre per tusen yngel. Under en säsong kläcktes mellan 150 000-600 000 yngel fram. 1961 kläcktes det 740 000 yngel. Tidigare fanns en fiskodling där marinan ligger idag och den sköttes av min morfar Johan Helge Johansson. Troligtvis var det han som lärde upp min pappa Sven. 1954 fick Sven en gädda på 7 1/2 kg och ur den fick han 1 liter rom som blev 40 000 yngel.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Aina
Vandrare (100)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Herräng

Marinan

Test Marinan

Geocultural data Herräng

Gruvhål

Gruvhål, 40×20 m, (NV-SÖ). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Herräng

Övrigt (17)

Gjuteri, modern byggnad, tegel, i drift.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Kulturcirkeln i Herräng

Kulturcirkeln i Herräng

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar