Geocultural data Oviken Bergs kommun

Fyndplats (65)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Slagförekomst. På en yta av 6x2 m (NÖ-SV) observerades måttligt med järnslagg i marken och i erosionsbranten.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Oviken

Fyndplats (66)

Skärvstensförekomst. På en yta av 1 m diam, i vägslänt, iakttogs enstaka skärvstenar.

Geocultural data Oviken

Husgrund, historisk tid (17)

Husgrund, 13×8 m (NV-SÖ), bestående av en grop, intill 0,7 m dj.

Geocultural data Oviken

Bro (17)

Brofästen på båda sidor av å. Brofästena är 6 m br och intill 3 m h, av sten.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar