Geocultural data Oviken Bergs kommun

Boplats (53)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats, ca 120x5-10 m (NNV-SSÖ). På strandplanet iakttogs måttligt med skärvsten. I erosionshaket iakttogs enstaka skärvstenar. På strandplanet påträffades det en osäker skrapa av kvarts. På strandpannet påträffades även tre nätsänken av täljsten. Innom det markerade området är slagg och bränd lera, troligen härrörande från den intillliggande blästplatsen.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Oviken

Husgrund, historisk tid (17)

Husgrund, 13×8 m (NV-SÖ), bestående av en grop, intill 0,7 m dj.

Geocultural data Oviken

Blästplats (2)

Blästplats, ca 40×40 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp? och 1 kolbotten? Blästerugnen är gropformig, 4×1-2 m (Ö […]

Geocultural data Oviken

Bro (17)

Brofästen på båda sidor av å. Brofästena är 6 m br och intill 3 m h, av sten.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar