Geocultural data Oviken Bergs kommun

Fyndplats (66)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skärvstensförekomst. På en yta av 1 m diam, i vägslänt, iakttogs enstaka skärvstenar.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Oviken

Boplats (53)

Boplats, ca 120×5-10 m (NNV-SSÖ). På strandplanet iakttogs måttligt med skärvsten. I erosionshaket iakttogs enstaka skärvstenar. På strandplanet påträffades det […]

Geocultural data Oviken

Kolningsanläggning (11)

Kolningsgrop?, 4×2 m (Ö-V) och intill 0,2 m dj. Vid provstick framkom rikligt med kol och sot.

Geocultural data Oviken

Blästplats (2)

Blästplats, ca 40×40 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp? och 1 kolbotten? Blästerugnen är gropformig, 4×1-2 m (Ö […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar