Geocultural data Oviken

Dammvall (7)

Dammvall, ca 47 m l (N-S och NV-SÖ), 8-11 m br och intill 2 m h, av jord och natursten. […]

Geocultural data Oviken

Blästplats (2)

Blästplats, ca 40×40 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp? och 1 kolbotten? Blästerugnen är gropformig, 4×1-2 m (Ö […]

Geocultural data Oviken

Bro (17)

Brofästen på båda sidor av å. Brofästena är 6 m br och intill 3 m h, av sten.

Geocultural data Oviken

Boplats (53)

Boplats, ca 120×5-10 m (NNV-SSÖ). På strandplanet iakttogs måttligt med skärvsten. I erosionshaket iakttogs enstaka skärvstenar. På strandplanet påträffades det […]

Geocultural data Oviken

Kolningsanläggning (11)

Kolningsgrop?, 4×2 m (Ö-V) och intill 0,2 m dj. Vid provstick framkom rikligt med kol och sot.

Geocultural data Oviken

Fyndplats (66)

Skärvstensförekomst. På en yta av 1 m diam, i vägslänt, iakttogs enstaka skärvstenar.

Geocultural data Oviken

Fyndplats (65)

Slagförekomst. På en yta av 6×2 m (NÖ-SV) observerades måttligt med järnslagg i marken och i erosionsbranten.

Geocultural data Oviken

Husgrund, historisk tid (17)

Husgrund, 13×8 m (NV-SÖ), bestående av en grop, intill 0,7 m dj.

Geocultural data Oviken

Husgrund, historisk tid (16)

Husgrund, 4×3,5 m (N-S), bestående av en grop, intill 1 m dj.