Geocultural data Oviken Bergs kommun

Bro (17)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Brofästen på båda sidor av å. Brofästena är 6 m br och intill 3 m h, av sten.

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Oviken

Kolningsanläggning (11)

Kolningsgrop?, 4×2 m (Ö-V) och intill 0,2 m dj. Vid provstick framkom rikligt med kol och sot.

Geocultural data Oviken

Dammvall (7)

Dammvall, ca 47 m l (N-S och NV-SÖ), 8-11 m br och intill 2 m h, av jord och natursten. […]

Geocultural data Oviken

Fyndplats (66)

Skärvstensförekomst. På en yta av 1 m diam, i vägslänt, iakttogs enstaka skärvstenar.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar