Geocultural data Oviken Bergs kommun

Blästplats (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Blästplats, ca 40x40 m (N-S), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp? och 1 kolbotten? Blästerugnen är gropformig, 4x1-2 m (Ö 40g- V40g) och 0,2-0,4 m dj. Bredast i NÖ och avsmalnande till en ränna i SV. I den helt övertorvade kanten syns någon enstaka sten, vars underliggande sandjord verkar bränd. Slaggvarpet? är ca 7 m diam och 0,3 m h. Slaggen är tung, mörk, fluten av 0,02-0,2 m st klumpar. Övertorvat. VSV delen skärs av strandhak, 0,7 m l, där mycket talrika klumpar syns, och stranden täcks helt av ett slagglager. I ytan ovan haket syns dock ingen upphöjning eller begränsning. Mera spridd slagg finns utefter en ca 20 m l sträcka av stranden. Kolbotten? 4 m diam och 0,3 m dj. Flack och starkt övertorvad. Vall kring kanten, 2 m br och 0,1-0,2 m h. Skulle även kunna vara en starkt igengrodd fångstgrop, men det är troligare att den har samband med blästerugnen och slaggvarpet. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens. Ingen ändring vid revideringsinveteringen 2011.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
189
Nuvarande väktare
brittmarie berglund
Vandrare (661)
130
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Oviken

Bro (17)

Brofästen på båda sidor av å. Brofästena är 6 m br och intill 3 m h, av sten.

Geocultural data Oviken

Kolningsanläggning (11)

Kolningsgrop?, 4×2 m (Ö-V) och intill 0,2 m dj. Vid provstick framkom rikligt med kol och sot.

Geocultural data Oviken

Fyndplats (66)

Skärvstensförekomst. På en yta av 1 m diam, i vägslänt, iakttogs enstaka skärvstenar.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar