Beskrivning

Det finns naturligt flera källor med mineralrikt vatten i Medevi, “Mitt på skogen”. Ända sedan stenåldern har människor vallfärdat till dessa speciella källor med järnhaltigt vatten som rann mot norr. Man offrade, drack och badade i vattnet som man trodde kunde bota sjukdomar. Medevi hälsobrunns historia började den 25 juli 1678 då den berömde läkaren och vetenskapsmannen Urban Hjärne besökte Medevi och på plats konstaterade vattnet i källan på Medevi vara av minst lika bra kvalitet som det i surbrunnarna nere i Europa. Nordens första hälsobrunn byggdes upp.

Topplista nuvarande väktare i guiden

1
Rickard
Vandrare (367)
2
2
Destination Kultur
Vandrare (767)
1
3
Jerker Jonasson
Scout (0)
1

Geostories som finns i guiden

Gustav IV Adolf-källan och Kamrerkällan

Långt tillbaka i tiden låg flera källor i Medevi, “Mitt på skogen” som namnet betyder. Hela norra [...]

Amiralkällan

Enligt forntida sägner hade källorna vid Medevi läkande krafter och användes som offerkällor. Medevi betyder ”[...]

Badhuset

Detta badhus stod färdigt till Medevi hälsobrunns 200-årsjubileum 1878. Landstinget i Östergötland var medfinansiär. Här [...]

Högbrunnen

Den 25 juli 1678 anlände Urban Hjärne till Stora Baggeby hage tillsammans med flera betydelsefulla höga herrar för [...]

Fattigbössan

I bössan vid Högbrunnen kunde den väl bemedlade adeln lägga sina allmosor för att på [...]

Schweizeriet

Ett schweizeri var i Sverige på 1800-talet en sorts kafé med alkoholservering. Beteckningen skapades när invandrade schweiziska konditorer i [...]

Medevis stadsplan

22 januari 1693 var stadsplanen över Medevi fastställd av änkedrottningen. Park och byggnader anlades enligt renässansens och barockens planideal med [...]

Brunnssalen

Stora matsalen som den också kallas, stod färdig 1750 genom dåvarande ägare till Medevi brunn, Carl Reinhold von Fersens [...]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Destination Kultur

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

En kommentar på “Medevi Brunn

Lämna en kommentar