Beskrivning

Enligt forntida sägner hade källorna vid Medevi läkande krafter och användes som offerkällor. Medevi betyder ”Mitt på skogen”. Offerkällor skulle vara järnhaltiga och rinna mot norr. Enligt förkristen folktro hade järnkällorna en speciell kraft att bota sjukdomar. Vattnet i den omnämnda Rödbrunnen som låg någonstans här omkring fick sin färg av den järnhaltiga, ockrafärgade gyttjan omkring källan. Det rödfärgade vattnet sas främst bota ögonsjukdomar och ofruktsamhet. Man skulle både bada och dricka av det rödfärgade vattnet för att bli helad. Helst skulle man besöka källorna i Medevi, “Mitt på skogen”, under tystnad den magiska midsommarnatten då daggen har läkande kraft och alla örter har niodubblad verkan. Folktron är stark. Även Sankta Katarina, Heliga Birgittas dotter, som bekände sig till den katolska tron lät enligt sägnen på slutet av 1300-talet de barnlösa kvinnorna på Ulfvåsa besöka källorna i Medevi midsommartid. Där skulle de fasta, be och därefter dricka av det “röda vattnet på skogen” för att bli fruktsamma. Efter Sankta Katarinas död 1383 gick källorna vid Medevi över i Vadstena klosters ägo och påven Leo X förlade hennes helgondag till den 25 juni. Sedan urminnes tider firades källfesten på Medevi i midsommartid till vilken folk vallfärdade och strömmade samman från stora delar av Östergötland, Närke och Västergötland. Denna byggnad är över Amiralkällan, uppkallad efter amiralen Arvid Virgin som återupptäckte källan 1807 efter att den täckts med stockar och granris under 1500-talets reformation då katolska kloster och pilgrimsfärder till källor förbjöds. Paviljongen över källan är byggd 1810 men gjordes om 1865. Det går inte att dricka ur källan längre.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Bitta
Vandrare (200)
17
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Medevi Brunn

Långbyggningen (2)

Långbyggningen bestod ursprungligen – dvs före 1707 – av tre smala hus med olika höjd och kallades ”Tripp,Trapp,Trull”. Senare på […]

Medevi brunnskyrka.png')"> Medevi brunnskyrka.png" style="display: none;">
Geocultural data Medevi Brunn

Medevi brunnskyrka

Medevi brunnskyrka är en kyrkobyggnad i Medevi brunn i Linköpings stift. Den är församlingskyrka i Västra Ny församling.

Geocultural data Medevi Brunn

ALLMÄNNA LASARETTET

Building 1990s

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar