Geostory Medevi Brunn

Piperska Byggningen (2)

Piperska byggningen var ursprungligen ett rött timmerhus, byggt före 1784 och tillbyggt med en veranda på 1860-talet. Då tillkom också […]

Geostory Medevi Brunn

Gamla Torgbyggningen (2)

Gamla Torgbyggningen är uppförd omkring år 1800. På platsen hade tidigare legat ett långsmalt hus med salubodar, troligen från slutet […]

Geostory Medevi Brunn

Ljungbyggningen (2)

Ljungbyggningen är den gamla huvudbyggnaden på Ljungs herrgård i Ljungs socken. Den flyttades till Medevi omkring 1790 av greve Axel […]

Geostory Medevi Brunn

Långbyggningen (2)

Långbyggningen bestod ursprungligen – dvs före 1707 – av tre smala hus med olika höjd och kallades ”Tripp,Trapp,Trull”. Senare på […]

Geostory Medevi Brunn

Stora Resbyggningen (2)

Långbyggningen bestod ursprungligen – dvs före 1707 – av tre smala hus med olika höjd och kallades ”Tripp,Trapp,Trull”. Senare på […]

Geostory Medevi Brunn

Göteborgsbyggningen (2)

Göteborgsbyggningen uppfördes omkring 1818 av konteramiralen Arvid Virgin, som då var Medevi Brunns ägare. Den rymmer fjorton gästrum och två […]