Beskrivning

Långbyggningen bestod ursprungligen - dvs före 1707 - av tre smala hus med olika höjd och kallades "Tripp,Trapp,Trull”. Senare på 1700- talet byggdes de samman och kallades därefter "Långbyggningen". Tillika är det Brunnens längsta byggnad. I slutet av 1800-talet tillkom verandorna eller farstukvistarna. Byggnaden har tolv rum och dessa nyttjades under 1800-talet av "allmoge" som hade råd att betala för sin brunnskur. Huset används också idag som hotellbyggnad.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Destination Kultur
Vandrare (767)
36
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Medevi Brunn

Gustav IV Adolf-källan och Kamrerkällan

Långt tillbaka i tiden låg flera källor i Medevi, “Mitt på skogen” som namnet betyder. Hela norra delen av nuvarande […]

Geostory Medevi Brunn

Fattigbössan

I bössan vid Högbrunnen kunde den väl bemedlade adeln lägga sina allmosor för att på så sätt finansiera vård med […]

Geocultural data Medevi Brunn

Wolfrathska Byggningen Generalsbyggningen

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar