Beskrivning

22 januari 1693 var stadsplanen över Medevi fastställd av änkedrottningen. Park och byggnader anlades enligt renässansens och barockens planideal med räta linjer och symmetri, Stora gången som ena axeln och gången ner till Högbrunnen som den andra. Efter änkedrottningen Hedvig Eleonora så gick 1694 ägandet av Medevi brunn över till Gustaf Soops dotter Anna Maria som dog 1735. Då ärvde hennes dotter Eleonora Margareta Wachtmeister Medevi. Hon var gift med generallöjtnanten och greven Hans von Fersen. Deras son Carl Reinhold blev vid moderns död 1748 ägare till Medevi som alltså mellan åren 1688 till 1748 i obruten följd endast haft kvinnliga ägare.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Bitta
Vandrare (200)
17
Nuvarande väktare
iPhone 7
Vandrare (126)
2
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar