Beskrivning

Stora matsalen som den också kallas, stod färdig 1750 genom dåvarande ägare till Medevi brunn, Carl Reinhold von Fersens försorg. Brunnssalen är en av Sveriges största och bäst bevarade 1700-talssalonger. Den byggdes för Hattarnas politiska möten och för fester och sammankomster. Man kan säga att Medevi kom att bli ett politiskt sommarläger för aristokratin under Frihetstiden, särskilt för Hattarna under deras maktperiod från 1739-1765, en 1700-talets utvidgad Almedalsvecka, om man så vill. Det förmögna borgerskapet, prästerskapet och även konstnärer som skalden Johan Henrik Kjellgren fanns också representerade som brunnsgäster under denna tid. På Brunnssalens östra kortsida, mitt emot konstverken med olika motiv från Medevi som kom till 1844, fanns ursprungligen en musikläktare där musikerna satt och spelade. Man kan se märken efter denna läktare på väggen. Stora matsalens nuvarande utseende är från 1890. Konst och musik har alltid spelat en stor roll i brunnslivet på Medevi. Förströelse med sällskapsliv var en viktig ingrediens vid sidan av brunnsdrickning, bad, måttlig motion och sträng diet. Konst och musik var avgörande för att man på Medevi skulle kunna glömma de gråa, tunga vintermånadernas vardagsslit.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Malin Strehlin
Scout (40)
1
Nuvarande väktare
Jag hatar kaninet
Scout (0)
1
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Medevi Brunn

Urban Hjärne (1641 – 1724)

Intresset att finna en surbrunn som nere i Europa var vid 1600-talets mitt stort då Sverige genom krig var isolerat. […]

Geocultural data Medevi Brunn

Musikpaviljong

Byggnad 1990-tal

Geocultural data Medevi Brunn

Kapell (3)

Kapellet En av de första byggnader som Gustaf Soop lät bygga på Medevi, troligen redan 1678 -79 var just en […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar