Verkligheten finns redan

Verkligheten finns redan

GeoStory är en upplevelseapp som bygger på att förstärka verkligheten som redan finns. Vi gör det med inlästa berättelser om olika platsers unika kulturhistoria. Inget behöver byggas, ingen utrustning behöver installeras, ingen extra personal behöver anställas utan det enda som behövs för att ta del av berättelserna i sin helhet är att ladda ner appen GeoStory i sin mobil och besöka platsen de handlar om. Verkligheten framträder så mycket intressantare och med flera perspektiv och nyanser när man får höra historien bakom.

Konstnärlig kvalitet

Vi som bygger plattformen GeoStory delar en bakgrund inom musikbranschen. För oss är konstnärlig professionalism och kvalitet en ledstjärna när vi utvecklar GeoStory. Därför ansvarar vi för all produktion av innehållet själva. Vi har en affärsmodell som bygger på att vi knyter till oss andra professionella aktörer sedan när GeoStory växer och vi inte har möjlighet att producera allt material själva.

Teknisk utveckling

Även den tekniska utvecklingen ansvarar vi för helt själva. Vi har kompetensen i företaget. Den digitala utvecklingen går väldigt snabbt och ger möjligheter att synliggöra vår kulturhistoria på nya spännande sätt. Vi hänger inte bara med i den tekniska utvecklingen utan vi ligger steget före. Vi utvecklar i ordets sanna bemärkelse och arbetar ständigt med att hitta nya sätt och vägar för att göra appen så tydlig och intressant som möjligt för användarna. Detta är en process som aldrig tar slut. En digital plattform blir aldrig färdig.

Hemester

Nu är orden hemester och svemester mer aktuella än någonsin. Trenden har under en längre tid pekat på ett behov av minskad konsumtion i vårt samhälle och att kunna resa och uppleva verkligheten på ett intressant och ansvarsfullt sätt mot varandra och mot vår miljö är livsnödvändigt för en hållbar framtid. Vi utvecklar GeoStory för att underlätta för alla er lokala aktörer att kunna erbjuda besökare en spännande upplevelse som ger mersmak för just er destination. GeoStory är dessutom rikstäckande så berättelser om hela vårt avlånga land ryms i appen!

Hållbar framtid

Vi vill vara en del av att bygga en hållbar framtid för den viktiga besöksnäringen eftersom att GeoStory förstärker och synliggör platsens unikitet genom att berätta platsens historia. Appen kan även ge viktig information från de lokala aktörerna till besökarna vilket hjälper kommuner och det lokala näringslivet att värna både om naturen och kulturen. GeoStory sprider kunskap om historien tillsammans med information om det lokala utbudet!

Piloter

Än så länge har vi inläst material i Norrtälje och Medevi Brunn. GeoStory är uppkopplad mot flera öppna databaser genom vilka det finns material i appen över hela vårt land. Läs mer om att vara kontributör i GeoStory och kontakta oss om ni vill synliggöra er destination/kommun/region genom vår app.

Kontakta oss

15 kommentarer på “Verkligheten finns redan

Lämna en kommentar