Beskrivning

Redan på 1200-talet skall en handelsplats ha funnits i Norrtäljeviken. Inför de två påföljande seklerna anvisades den senmedeltida byn Tällie till Uppsala domkyrka för ärkebiskopsbordets behov. Staden Norra Tällie grundades av kung Gustav II Adolf 1622 liksom ett flertal andra städer efter 30-åriga krigets utbrott, bland annat som en konsekvens av "Lilla Tullens" införande.

Guidens rutt

Geostories som finns i guiden

Norrtälje kyrka

Vid första hälften av 1600-talet bildade de tre byarna Backa, Tälje och Näset en fiske- och [...]

Rådhuset

Norrtälje klarade sig från 1950-60 talens rivningshysteri där mängder av gamla svenska stadskärnor totalförstö[...]

Norrtäljebåten

s/s Norrtelje fick sitt namn efter staden som under början av 1900-talet var hennes hemmahamn. Redan i slutet [...]

Kronohäktet Norrtälje

Antalet intagna på anstalten minskade och åren 1931-1935 hade man i genomsnitt sex intagna och med ett högsta antal [...]

Missionskyrkan Norrtälje

Uppförd 1915 av Norrtälje Missionsförsamling. Kyrka fram till 1983, då verksamheten flyttades över till den då nybyggda . Idag fö[...]

Gamla Kvarnen Norrtälje

I detta hus var det tidigare ett elverk och innan dess låg här en kvarn som drevs av [...]

Roslagsmuseet

Redan innan staden hade grundlagts beslöt kung Gustav II Adolf att ett faktori - en verkstad för tillverkning [...]

Färghandlare Nordströms museum

Målargesällen Carl Axel Nordström kom på 1800-talet till Norrtälje. Där fann han den unga Julia [...]

Wallinska gårdarna

Byggnaderna uppfördes efter ryssbranden 1719, den första ägaren var skepparen Pehr Anderssion Blom, död 1753. Flera ägare fram till 1877 [...]

Societetsparken

Under 1840-talet kom en båtförbindelse mellan Stockholm och Norrtälje att byggas upp. Ångtrafiken hade brett ut sig [...]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Destination Kultur

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar