Beskrivning

Uppförd 1915 av Norrtälje Missionsförsamling. Kyrka fram till 1983, då verksamheten flyttades över till den då nybyggda . Idag föreningslokal i kommunens ägo.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Andrew2
Vandrare (607)
3
Nuvarande väktare
S12
Expeditionsledare (8269)
42
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fartygs-/båtlämning (24)

Lämningen påträffades vid sonarkartering. Vid dykbesiktning kunde konstateras att lämningen var en mindre båt byggd i glasfiber. Den var cirka […]

Geocultural data Norrtälje

Bytomt/gårdstomt (202)

Bebyggelselämningar inom ett ca 125×75 m st område, somgenomvegetation och markbearbetning är tämligen väl avgränsat.Inom detta finns minst 2 husgrunder […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (3)

Stensättningen längst åt SV är mitt under kraftledning (Ö-V), somskär gravfältets S kant Gravfält 60×20 m (N-V) bestående av 1 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar