Beskrivning

I detta hus var det tidigare ett elverk och innan dess låg här en kvarn som drevs av Mjölnaren Oluff Johansson Men det är egentligen en Borgmästare och Oluff Johansson’s hustru som denna något makabra, men garanterat sanna historien handlar om. Borgmästaren Nils Pedersson Humbla var son till rådmannen Peder Larsson (död 1607) i Stockholm, där också Nils’ broder, Olof Pedersson Humbla (död 1621), under en tid var borgmästare. Det man säkert vet om Nils Pedersson Humbla själv är, att han var tullnär i Gävle och senare fogde på Gripsholm. I början av 1620- talet vistades han i Stockholm, där han av rådet valdes till rotmästare, men han förklarade i april 1624, att det ådrog honom allmänt löje, att han tvingades springa omkring med rotsedlarna, varför han såg sig nödsakad att lämna staden. Han blev borgmästare i den tämligen nyblivna staden Norrtälje år 1629 . Händelsen som ledde till Borgmästaren fall finns bevarad i Upplands landsarkivs domböcker, och kan läsas än idag. Nils Pedersson Humbla var i april 1634 på väg till sin gård Strömbacka en bit utanför staden när han möter en mjölnarhustru vars man är skyldig honom pengar. Det går snabbt upp för den druckne borgmästaren att han inte heller denna dag kommer att få sina pengar, och efter en stunds ordkastande tappar han humöret och misshandlar den gravida mjölnarhustrun med sin käpp. Några dagar därefter får hon missfall, och det döda barnet har blåmärken och krosskador i huvudet, och som om inte det varit nog får mjölnarhustrun häftig feber och dör i sviterna av födseln och misshandeln. När Nils Pedersson Humbla får veta detta tar han en båt och försöker fly, men infångas efter endast tre dagar, och döms till döden. Enligt lag skickas dödsdomen till förmyndarregeringen, vilka fastställer den, och Norrtäljes borgmästare halshuggs med svärd på Lilla torg. Vart kroppen tog vägen efter avrättningen är det ingen som vet, men att den före detta borgmästaren inte har ro i sin grav är påtagligt för de som nattetid vistas i eller kring det gamla gevärsfaktoriet. Kanske ligger hans kvarlevor begravda där? ?? det sägs att Varje julnatt vandrar en huvudlös vålnad genom stadens gator. Det är borgmästaren Nils Pedersen Humble som halshöggs på 1600-talet. Han börjar sin vandring från kyrkan där han varit med i de dödas julotta, sen förbi gevärsfaktoriet och vidare längs Hantverkaregatan. Borgmästaren

Heritage Hunter

Första upptäckare
Talliss100
Scout (38)
7
Nuvarande väktare
S12
Expeditionsledare (8269)
42
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (8)

Minnessten, huggen grå granit, 2,35 m h, 0,6-0,85 m br (VNV-ÖSÖ)och 0,2 m tj. På NNÖ sidan är i ett […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (16)

Stensättning, undersökt och borttagen. Stensättningen varrektangulär, 14×11 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,4 m h. Fylld.Kantkedja av 0,4-1,6 […]

Geocultural data Norrtälje

Garage (5)

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar