Geocultural data Varberg

Bostadshus (42)

Bostadshus fr 1864. Renoverat och exteriört rekonstruerat under senare år.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (41)

Tegelhus, numera målat, uppf i två vån 1864. Har senare höjts en vån.

Geocultural data Varberg

Affär och butik (22)

Apotekshuset, uppf slutet 1700-t.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (40)

Flerbostadshus 1925. Gårdshus.

Geocultural data Varberg

Administrationsbyggnad (8)

Televerkets byggnad fr 1930 i klassicerande stil.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (39)

Bostadshus uppf 1988. Bra exempel på 80-talets postmodernism.

Geocultural data Varberg

VARBERGS KYRKA

Varbergs stenkyrka uppfördes 1769-72 i gustaviansk stil på motsvarande plats som föregångaren Caroli kyrka från 1600-talets slut, vilken brann ner […]

Geocultural data Varberg

Bostadshus (38)

Nuv byggnad fr 1889, tunnvalv i källare tyder på äldre ursprung trol 1700-t.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (36)

Urspr 1700-t, nuv fasad fr 1889. Fint renoverad.

Geocultural data Varberg

Ej utrett

Villa 1930. Ark Erik Löfgren.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (35)

Banvaktsstuga. Välbevarad, lantlig byggnadstyp.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (34)

”Lundquistska huset” uppf 1769 som ett av stadens första stenhus. Nuv putsfasad fr 1866.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (33)

Välexponerat hörnhus fr 1890-t i nyrenässansstil.