Geocultural data Stångby

Fyndplats (139)

Fyndplats, ungefärlig, för 1 tjocknackig flintyxa(fragmentarisk). LUHM inv nr 27392 (ur Clementz samlingar).Enligt uppgift hittad i en backe nära gården […]

Geocultural data Stångby

Hög (51)

Hög, borttagen, mycket ungefärlig plats för. Vid 1985 årsinventering fanns inga spår efter högen.Vid 1968 års inventering fick man upgiften […]

Geocultural data Stångby

Boplatsområde (23)

Boplats, undersökt och borttagen, okänd utbredning, ca 180X20-80m (NNÖ-SSV). Inom angivet område genomförde UV Syd en arkeologisk förundersökning samt slutundersökning, […]

Geocultural data Stångby

Hägnad (29)

Stensträng, 70 m l, 1 mbr och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,4-0,6 m st stenar. Verkar vara anlagd på […]

Geocultural data Stångby

Fyndplats (57)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stångby

Gravfält (14)

Gravfält, undersökt och borttaget? 90×35 m (NNV-SSÖ). Gravfältet bestod av totalt 37 gravar varav minst 25 har undersökts sedan början […]

Geocultural data Stångby

Boplats (32)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.