Geocultural data Stångby Uppsala kommun

Hägnad (29)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensträng, 70 m l, 1 mbr och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,4-0,6 m st stenar. Verkar vara anlagd på naturligt avsatt lera, varför den egentliga höjden är ca 0,5 m. Påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-1216-2016)

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stångby

Boplats (32)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stångby

Fyndplats (57)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stångby

Lunda

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar