Geocultural data Stångby Uppsala kommun

Gravfält (14)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält, undersökt och borttaget? 90x35 m (NNV-SSÖ). Gravfältet bestod av totalt 37 gravar varav minst 25 har undersökts sedan början av 1900-talet. I områdets S del skär järnvägen Uppsala-Länna genom moränryggen. Enligt uppgift av gårdens ägare, Nils Eurell, fann man de första skeletten, då järnvägen byggdes 1876. Arkeologisk undersökning gjordes i början av 1900-talet, då man totalt hittade 32 skelett. 1952 byggde Eurell ett nytt bostadshus på tomten. I samband med grundgrävning och vattenledningsdragning hittades ytterligare ett 10-tal skelett.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stångby

Fyndplats (57)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stångby

Hägnad (29)

Stensträng, 70 m l, 1 mbr och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,4-0,6 m st stenar. Verkar vara anlagd på […]

Geocultural data Stångby

Boplats (32)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar