Beskrivning

? ?

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stångby

Fyndplats (139)

Fyndplats, ungefärlig, för 1 tjocknackig flintyxa(fragmentarisk). LUHM inv nr 27392 (ur Clementz samlingar).Enligt uppgift hittad i en backe nära gården […]

Geocultural data Stångby

Gravfält (14)

Gravfält, undersökt och borttaget? 90×35 m (NNV-SSÖ). Gravfältet bestod av totalt 37 gravar varav minst 25 har undersökts sedan början […]

Geocultural data Stångby

Boplatsområde (23)

Boplats, undersökt och borttagen, okänd utbredning, ca 180X20-80m (NNÖ-SSV). Inom angivet område genomförde UV Syd en arkeologisk förundersökning samt slutundersökning, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

srdb

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar